Algemene Voorwaarden

De door Shoots4Fun levertijden zijn slechts indicatief.

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.

U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Foto’s die u tijdens de verkoop in een winkel heeft bekeken en aangeschaft, kunnen niet worden geruild of teruggenomen.